top of page

Nowe ikony

Obrazy należą do cyklu obrazów, które stworzyłam na podstawie powszechnie znanych ikon, wyobrażających postacie świętych.

Uwagę widza chciałam jednak nakierować nie na dosłowny przekaz tego przedstawienia. 

W moim przekonaniu, idąc za słowami zaczerpniętymi z Biblii:’’Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.’’(Rzym. 1:19-20) sam obraz jest tylko nośnikiem pewnych głębszych prawd, a nie jest prawdą sam w sobie. 

 

Poprzez ten cykl chciałam zachęcić odbiorcę do zastanowienia się nad tym, co tak naprawde otacza on pobożnym kultem. Czy jest to kawałek płótna lub drewna, które nie posiada większych właściwości poza swoją aparycyjnością? A może prawdziwa osoba, która nie mieści się w ramie obrazu ani niczego przedstawionego, natomiast łatwiej nam czcić namacalne dzieło człowieka, które w końcu ulega destrukcji. Można postawić tutaj jeszcze wiele pytań, natomiast najlepiej iść do źródła, które w przypadku powstawania Ikon prowadzą nas do najstarszej książki świata jaką jest Biblia czyli do Słowa. Gdyby nie ono, nie powstałoby nic. Bez opisów zdarzeń i ludzi, nie moglibyśmy niczego dowieść ani zbadać. Słowo stało się nośnikiem historii i zapisane pozwala nam wyobrazić sobie minione wydarzenia czy charakterystykę miejsca lub danego człowieka. 

bottom of page