top of page

Soon projekt | Warszawa 2017

Instalacja w ramach projektu SOON odnosi się bezpośrednio do moich osobistych poszukiwań w sztuce, tzn. badaniem struktury i wewnętrznej konstrukcji człowieka. Głównym obszarem owych poszukiwań jest duchowa sfera człowieka. Poprzez odniesienie się do zaistniałej sytuacji i przestrzeni w której realizowany jest projekt, ukazuję w nim człowieka jako cząstkę elementarną pewnego fragmentu rzeczywistości. Mógłby on być jej organicznym składnikiem, ponieważ wychodzi z wnętrza budynku, jednak przestrzeń dookoła sugeruje, że nie jest to jej naturalne środowisko. Zatem to co widzimy na zewnątrz niekoniecznie pokrywa się z wnętrzem. To prowadzi nas do codziennego podejmowania decyzji i stawiania sobie pytań.

bottom of page